WARUNKI ZAKUPU

PROCEDURA ZAKUPU:

 1. Wybór pojazdu.

  – Samodzielne wyszukanie konkretnego pojazdu i przesłanie nam linka/numeru aukcji – otrzymują Państwo informację zwrotną z naszą opinią nt danego pojazdu.

  – Kontakt z nami, przedstawienie swoich wymagań i preferencji – my wyszukujemy interesujące oferty i przesyłamy je Klientowi.

 2. Nasza pomoc w oszacowaniu aktualnych cen za dany model oraz przybliżonego kosztu całkowitego transakcji. Ustalenie z Klientem maksymalnej kwoty, za którą pojazd może zostać przez nas wylicytowany.

 3. Zamówienie, podpisanie umowy. Podpisanie umowy może mieć miejsce w siedzibie głównej lub w jednym z naszych punktów na terenie Polski.

 4. Wpłata zaliczki na poczet zakupu. Dokonanie przelewu oraz przesłanie nam potwierdzenia jest warunkiem koniecznym do spełnienia przed przystąpieniem przez nas do licytacji.

  Wysokość zaliczki ustalana indywidualnie z Klientem.

  W przypadku niewygrania licytacji zaliczka niezwłocznie zostanie odesłana na konto Klienta. Stanowi ona wyłącznie zabezpieczenie transakcji.

 5. Zapłata kwoty zawartej w umowie na nasze konto lub bezpośrednio na konto sprzedającego. Pieniądze muszą pojawić się na koncie sprzedającego w USA w ciągu 48h od wylicytowania pojazdu. W przypadku zwłoki z wykonaniem przelewu naliczane są kary oraz koszty parkowania pojazdu.

 6. Odbiór pojazdu. Czas oczekiwania na zakupiony pojazd uzależniony jest od miejsca zakupu w USA.

  Pojazd odbierany jest po wszystkich opłatach celno-podatkowych wraz z kompletem dokumentów.

 7. Pobranie przez nas prowizji za wszelkie usługi w dniu dostarczenia pojazdu do Klienta oraz rozliczenie zaliczki.


KOSZTY:

WSZELKIE KOSZTY USTALANE INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM (kontakt telefoniczny, mailowy, osobisty)

Na całkowity koszt składa się:

 • kwota, za którą pojazd został wylicytowany + opłaty aukcyjne (wysokość opłat uzależniona od wartości pojazdu);

 • transport pojazdu

  – z miejsca, w którym został zakupiony do naszego dealera w New Jersey;

  – z New Jersey do Bremerhaven (Niemcy);

  – z Bremerhaven do Klienta (Polska);

 • cło;

 • opłaty w Agencji Celnej;

 • VAT;

 • prowizja.